Reference

Třídit podle:
geometrické plány

geometrické plány

pro rozdělení pozemku, pro vyznačení staveb a pro věcná břemena

smlouvy k nemovitostem

smlouvy k nemovitostem

sepsání kupní, darovací nebo směnné smlouvy 

mapové podklady

mapové podklady

pro projektanty, instituce a fyzické osoby

komplexní služba k nemovitostem

komplexní služba k nemovitostem

zařídíme za Vás vše, co je potřeba pro úspěšné převedení nemovitosti nebo její části

měření teplotních rozdílů

měření teplotních rozdílů

měření teplotních ztrát ze stavebních nedostatků 

inženýrské sítě

inženýrské sítě

zaměřování, vytyčování a vyhledávání inženýrských sítí

speciální práce

speciální práce

kontrolní polohové a výškové měřické práce
zaměřování objektů - fasády, půdorysy, řezy

průmyslové stavby

průmyslové stavby

 inženýrské, stavebně náročné průmyslové stavby

vytyčování

vytyčování

vytyčování pozemků, staveb, inženýrských sítí, mostů, silnic

odhad ceny nemovitosti

odhad ceny nemovitosti

odhad ceny nemovitosti při koupi či prodeji 

1 2 > >>|