top of page
Pasporty a digitální modely staveb

Může nastat řada situací, kdy budete potřebovat stavební dokumentaci k vašemu domu. Pokud ji nemáte, lze ji nahradit pasportem stavby. Nemovitost zaměříme zevnitř i zvenku a následně vytvořit sadu potřebných výkresů a dokumentů.

Příklady využití:

  • Legalizace stavby
  • Architektonické studie a stavební projektování
  • Vizualizace
  • BIM
  • Správa majetku

Projekty zpracováváme ve formě 3D modelu. Pokud se dokumentace vyhotovuje pro projektanta, předáme dokumentaci ve formě 3D modelu (DXF, DWG, PLN) a/nebo jako 2D výkresy (půdorysy, pohledy, řezy).

bottom of page