top of page
Surveyor%20next%20to%20a%20building%20un
Geodézie ve výstavbě

Projektanti, stavební firmy, drobní stavebníci

Poskytujeme komplexní geodetické služby ve všech fázích stavby. Mapové podklady pro účely projekce, umístění stavby do terénu, průběžné vytyčování, kontrolní měření a skutečné zaměření po dokončení stavby.

Dále zaměřujeme kubatury při skrývkách (dron, klasické metody měření).

Pro účely rekonstrukce nebo dodatečné kolaudace zpracujeme dokumentaci skutečného stavu budovy. 

bottom of page