top of page
Image by Scott Blake
Práce v Katastru nemovitostí

Prodej nebo nákup části pozemku, obnova hranice vašeho pozemku, legalizace stávající nebo nové stavby na pozemku, zajištění práva chůze nebo jízdy přes pozemek.

To vše jsou  akce, ke kterým budete potřebovat geodetické služby a protokoly z nich. Jsou povinnou součástí dokumentace, kterou budete potřebovat k úspěšnému dokončení úředního procesu na Katastrálním úřadu. Geodetickou část dodáme a poradíme vám  také s ostatními náležitostmi.

bottom of page