top of page
  • Obrázek autoramartinsolc

Prodej části pozemku

Aktualizováno: 19. 3. 2021

Pokud chcete prodat část pozemku, je třeba projít určitým administrativním procesem. Je nutné počítat s tím, že potrvá minimálně 1-2 měsíce. V jeho průběhu bude třeba vyjádření Stavebního úřadu, oslovit geodetickou firmu, sepsat kupní smlouvu a nakonec podat vklad na Katastrální úřad.


Ještě než popíšeme vlastní proces, je třeba zmínit, že vklad pozemku do katastru nemovitostí je ze zákona možný pouze za určitých podmínek a z určitých důvodů na základě vkladové listiny - v tomto případě typicky kupní smlouva. Bez ní, třeba jen na základě geometrického plánu, není možné změnu do katastru zapsat.


Rozdělení pozemku je tedy vhodné provést až ve chvíli, kdy máte jistého kupce ochotného podepsat kupní smlouvu. Vzhledem k tomu, že náklady na níže uvedené kroky se pohybují v tisících, v případě většího dělení v nižších desetitisících, není od věci se zájemcem sepsat smlouvu o smlouvě budoucí.


Dohoda s kupujícím o prodávaném pozemku

Prvním krokem je ujasnit si, jakou část pozemku chcete oddělit. Přitom je potřeba mít na paměti, že oddělení části pozemku pro prodej bez oficiálních přístupu na nový pozemek není možné.

Pokud nemáte aktuální snímek mapy, můžete si na webu nahlizenidokn.cuzk.cz zobrazit rozdělovaný pozemek a vyhledat vlastníky sousedních pozemků. Doporučujeme vytisknout aktuální snímek mapy a zakreslit si do něho plánovanou novou hranici. Tento snímek většinou stačí pro další krok - souhlas s dělením pozemku.

Souhlas s dělením pozemku

První institucí, která do procesu rozdělení pozemků zasahuje, je příslušný Stavební úřad.

Některé Stavební úřady požadují k finálnímu rozhodnutí geometrický plán. Proto důrazně doporučujeme nejdříve navštívit příslušný úřad s orientačním zákresem a domluvit se na požadavcích.

ZADOST-O-VYDANI-ROZHODNUTI-O-DELENI-NEBO
.
Stáhnout • 47KB

Geometrický plán

Dalším krokem je zpracování geometrického plánu. Pracovníci geodetické firmy zaměří novou hranici podle vašich požadavků a platné legislativy. Následně zpracují geometrický plán. V tomto kroku je nutné počítat s několika týdny. Než dostanete výsledný dokument, musí zpracovatel také zajistit jeho ověření Katastrálním úřadem. I když se katastrální úřady snaží ověření maximálně urychlit v některých případech se může jednat o týdny. V exponovaných obdobích i o maximální lhůtu 30-ti dnů.

Smlouva

Hlavní listinou, na základě které Katastr provede vklad, je kupní smlouva. Musí obsahovat předmět prodeje, přesnou identifikaci prodávaného pozemku podle geometrického plánu, cenu a další důležité informace. Podpisy smluvních stran musí být ověřeny.

Žádost o vklad

Posledním krokem administrativního procesu je vklad do Katastru nemovitostí. Návrh na vklad se podává na příslušné Katastrální pracoviště. Pokud si nejste jistí, je tato informace uvedena v tabulce na první straně geometrického plánu.

Žádost o vklad je možné podat osobně na podatelně Katastrálního pracoviště, případně je možno poslat dokumenty doporučeným dopisem. Je možné i elektronické podání, ale ještě to není zaběhnutá praxe.


Potřebnými listinami jsou

- žádost o vklad

- kupní smlouva

- souhlas s dělením a scelováním pozemku

- geometrický plán


Poplatek 2000Kč uhradíte přímo v podatelně Katastrálního pracoviště.

6-87-1-Navrh_na_vklad-A4
.pdf
Stáhnout PDF • 173KB

Vklad

Na provedení vkladu má Katastrální pracoviště lhůtu 3Odní. Po provedení vás katastrální úřad vyrozumí doporučeným dopisem. Právní účinnost vkladu je ke dni podání návrhu na vklad.

6 125 zobrazení0 komentářů

Comments


bottom of page