top of page

Zaměření teplovodu Jičín

2019

Jičín

Zaměřování skutečného provedení teplovodu na sídlišti Nové Město.

bottom of page