vytyčování

  • vytyčování historických majetků obcí
  • vytyčování při restitucích
  • vytyčování průmyslových staveb
  • vytyčování vlastnických hranic parcel
  • vytyčování inženýrských sítí
  • vytyčování komunikací a drah
  • vytyčování mostů a ocelových lávek