speciální práce

 • dlouhodobé zjišťování deformací
  na Valdštejnské bráně v Jičíně
 • zjišťování deformací a posunů
  jeřábových drah po celé republice
 • určování objemů v lomech po odstřelech
 • určování objemu stavebních jam pro
  skládky zeminy
 • speciální výšková měření:Continental Jičín,
  KRPA Hostinné,AGS Seco Jičín
 • měření podélných profilů a příčných řezů
  na vodních tocích pro hydroelektrárny:
  Labe,Vltava,Jizera,Morava,Dunaj,Váh
 • zaměřování objektů - fasády,půdorysy,
  řezy
 • určování kubatur