smlouvy k nemovitostem

Zařídíme za Vás sepsání jakékoliv smlouvy
pro převod Vaší nemovitosti

 • kupní smlouva
  - prodej nemovitosti nebo její části
 • darovací smlouva
  - přenechání práv k nemovitosti 
    rodinným příslušníkům
 • směnná smlouva
  - výměnu části pozemku se sousedy
  ("metr za metr" nebo s náhradou)

Jelikož jsme v tomto oboru zkušení,
nemusíte již platit za poradenské služby.
Vše zařídíme a provedeme Vás bez problémů
až do konce tohoto procesu.Čímž je zápis
změny do katastru nemovitostí.


více informací na :
komplexní služba k nemovitostem