REALIZACE

Třídit podle:
geometrické plány

geometrické plány

pro rozdělení pozemku, pro vyznačení staveb a pro věcná břemena

mapové podklady

mapové podklady

pro projektanty, instituce a fyzické osoby

inženýrské sítě

inženýrské sítě

zaměřování, vytyčování a vyhledávání inženýrských sítí

speciální práce

speciální práce

kontrolní polohové a výškové měřické práce
zaměřování objektů - fasády, půdorysy, řezy

průmyslové stavby

průmyslové stavby

 inženýrské, stavebně náročné průmyslové stavby

vytyčování

vytyčování

vytyčování pozemků, staveb, inženýrských sítí, mostů, silnic

pozemkové úpravy

pozemkové úpravy

pozemkové úpravy za účelem vytvoření digitální mapy

GIS

GIS

geografický informační systém

1