pozemkové úpravy

 • komplexní pozemkové úpravy:
  Dolní Branná,Bělá u Turnova,
  Nahořany u Náchoda,Chyjice u Jičína,
  Vlčkovice u Dvora Králové
 • dále jsme vyhotovili desítky jednoduchých
  pozemkových úprav v Libereckém a
  Královéhradeckém kraji
 • podíleli jsme se také na geodetických
  činnostech (mapové podklady a
  vytyčování) jako subdodavatel při
  dalších pozemkových úpravách