odhad ceny nemovitosti

  • zajištujeme odhad ceny nemovitosti pro
    případy koupě či prodeje nemovitosti
  • je potřeba pro např. uvodní jednání
    o ceně pro koupi dotčené nemovitosti a
    také pro potřeby přiznání daně finančnímu
    úřadu