měření vlhkosti v interiérech

Prevence tvorby plísní

Tepelné mosty - důvod největších energetických ztrát.
Na takových místech může uvnitř budovy
docházet ke kondenzaci vlhkosti vzduchu.
Následně jsou tato místa napadena plísněmi,
s nimiž jsou spojená zdravotní rizika obyvatel.
Z nezávisle naměřené teploty okolí, vlhkosti
vzduchu a z naměřené povrchové teploty
vypočítají termokamery Testo pro každý měřící
bod relativní povrchovou vlhkost .
Na displeji se tak zobrazí nebezpečí napadení
plísní dříve než je ve skutečnosti viditelné.
Tím lze zavčas zabránit nebezpečné tvorbě
plísní a ochránit své zdraví a také peněženku.