měření teplotních rozdílů


Pomocí termovize se zjistí možné stavební závady. Dále se zjistí, zda byla dodržena kvalita a správné provedení stavebních prací.
Na dodaném infrasnímku jsou viditelné tepelné ztráty, vlhkost a netěsnosti budovy. Navíc se vyhledají nedostatky v provedení
tepelné izolace a odhalí se poškození stavby.


Termovize ve stavebnictví

  • určení míst tepelných ztrát budov neboli kontrola tepelně-izolačních vlastností pláště staveb
  • infrasnímkování je podklad pro naplánování a projekci izolace
  • kontrola provedených tepelně-izolačních prací na zatepleném objektu
  • zjištění prasklin na budově
  • kontrola různých zařízení v budově
  • energetický audit budov
  • vyhledávání závad podlahového topení a zjištění místa úniku kapaliny
  • prevence požárů vyhledáním rizikových míst (v kotelnách, u komínů apod.)
    je i důležité před koupí nemovitosti zjistit stav energetické náročnosti objektu a případně jednat o slevě na dodatečné zateplení 

více informací naleznete na:


www.termovize-zpk.cz