komplexní služba k nemovitostem

Komplexní služba může obsahovat:
  • poradenskou činnost
  • komunikaci s úřady
  • zjištění případných překážek
    (různá omezení v katastru nemovitostí)
  • zajištění odhadu nemovitosti
  • případné vyhotovení geometrického plánu
  • vytvoření kupní,směnné nebo darovací smlouvy
  • zajištění vyjádření a souhlasu od úřadů
  • zajištění vkladu nebo zápisu na katastru

to vše za příznivé ceny a pokuď možno v co nejrychlejším termínu