inženýrské sítě

 • vyhotovili jsme stovky elaborátů se
  zaměřením inženýrských sítí ke
  kolaudacím
 • běžně měříme pro ČEZ pokládky
  podzemního a nadzemního elektrického
  vedení
 • zaměřujeme a vytyčujeme pro firmy
  pokládající plynová potrubí RWE
 • přeložky a nové trasy telefonních kabelů 
 • měříme pokládky vodovodů,kanalizací,
  veřejného osvětlení a dalších inž.sítí
 • pro fyzické osoby zaměřujeme přípojky
  inženýrských sítí pro kolaudaci