geometrické plány

  • pro restituce od roku 1991
  • pro města a obce
  • pro obchvaty měst
  • pro zahrádkářské kolonie
  • pro rozdělení pozemku 
  • pro novostavby,stavby či přestavby
  • pro věcná břemena
  • pro zpřesnění pozemku